Menu

Ouderparticipatie

ouderparticipatie v2

Ouderparticipatie

Een school kan niet zonder de leerlingen, maar een school kan ook niet zonder ouders. Samen hebben we een belangrijke rol in de opvoeding van de leerlingen. Wij hechten er daarom veel belang aan ouders te betrekken bij de diverse activiteiten op school.

DSCF3385 highres

Ouderbetrokkenheid 3.0

In onze visie is ouderbetrokkenheid erg belangrijk. We zijn trots op het feit dat wij het keurmerk ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ mogen dragen. In onderlinge gelijkwaardigheid tussen kind-ouder-leerkracht, zoeken wij naar het beste voor de ontwikkeling van het kind. Want immers:

  • Alle kinderen willen graag leren.
  • Alle ouders zijn betrokken en willen hun kind in de ontwikkeling ondersteunen.
  • Alle leerkrachten willen ouders graag betrekken bij de ontwikkeling van het kind.

Logisch toch dat een duurzame, goede relatie integraal onderdeel is van het schoolbeleid en de bodem is onder ons schoolbestaan!

OR v2

Ouderraad (OR)

De ouderraad is samengesteld uit enthousiaste ouders van leerlingen die op onze school zitten. De ouderraad vergadert zo'n acht keer per jaar en organiseert leuke activiteiten voor de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan het openingsfeest, de avondvierdaagse, het sinterklaasfeest, kerstviering, paasontbijt, schoolreizen, sportdag en nog veel meer. Lijkt het je leuk om onze ouderraad te versterken? Stuur dan een mailtje naar [email protected].

 

OR 1 v2

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. De medezeggenschapsraad beslist en denkt mee over diverse zaken die de school aangaan zoals het schoolplan, de schoolgids en het activiteitenplan. Belangrijke besluiten die het bestuur wil nemen, moeten worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR elk standpunt dat zij heeft kenbaar maken aan het bestuur. Dit kan de MR gevraagd én ongevraagd doen. De leden van de MR zijn bereikbaar en aanspreekbaar op het schoolplein, en via [email protected].

Namens onze ouders hebben zitting in de MR: Gert van Dijk en Jolanda van Ark
Namens ons team hebben zitting in de MR: Rinske Koster en Marieke Jochems

GMR 2 v2

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden onderwijsinhoudelijke en personeelszaken besproken die schooloverstijgend zijn. In de GMR zitten teamleden en ouders van diverse PCBO-scholen.