Menu

Onze missie & visie

DSCF3741 highres

Onze visie op goed onderwijs

In onze visie is kindgerichtheid voor onze school essentieel. Wat heeft het kind van ons nodig? Welke talenten bezit het kind? Wat vertelt dat kind mij elke dag? Want als je weet wat het kind nodig heeft, als je weet wat het talent van het kind is en als je met al je zintuigen het kind ziet staan, dan ligt daar een bodem voor verdere groei!

Onze kernwaarden

Kernwaarden die passen bij onze school zijn: verbondenheid, waardering, respect, gelijkwaardigheid, veiligheid, vertrouwen en rechtvaardigheid. Vanuit deze kernwaarden maken wij samen de school. Wij willen de kinderen bewust maken van hun verantwoordelijkheid om vanuit deze kernwaarden in relatie met zichzelf, de ander en de wereld om te gaan.

Daarom vertellen we verhalen uit de Bijbel, zingen en praten hierover. We bidden en danken aan het begin/eind van de dag en voor maaltijden. Er wordt aandacht besteed aan de Christelijke feestdagen door dit met elkaar te vieren. Hierbij gebruiken we de methode ‘Kind op Maandag’ als leidraad voor ons godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs.

DSCF3332 highres

Identiteit

Als Protestants Christelijke basisschool hechten wij aan waarden, die gevoed worden door de Bijbel als inspiratiebron voor het leven. Onze identiteit wordt gevormd door het geheel van wat we doen, wat we zeggen en wat we denken. Ieder kind is welkom met zijn of haar achtergrond, iedereen mag zijn wie hij of zij is en wordt gerespecteerd en gewaardeerd.