Ouderbetrokkenheid 3.0

In onze visie is ouderbetrokkenheid erg belangrijk. We zijn trots op het feit dat wij het keurmerk ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ mogen dragen. In onderlinge gelijkwaardigheid tussen kind-ouder-leerkracht, zoeken wij naar het beste voor de ontwikkeling van het kind.

Want immers:

  • Alle kinderen willen graag leren.
  • Alle ouders zijn betrokken en willen hun kind in zijn ontwikkeling ondersteunen.
  • Alle leerkrachten willen ouders graag betrekken bij de ontwikkeling van het kind.

Logisch toch dat een duurzame, goede relatie integraal onderdeel is van het schoolbeleid en de bodem is onder ons schoolbestaan!

 

Contacten


Kennismakingsgesprekken (aan het begin van groep 3, 5 en 7, voortgangsgesprekken (wanneer nodig) en rapportgesprekken (tenminste 2x per jaar) worden in principe met het kind, de ouder en de leerkracht gevoerd. Is het van belang dat we elkaar vaker spreken, dan doen we dat. Het initiatief daartoe kan van de beide kanten worden genomen. Het ouderpanel komt 2x per jaar bij elkaar om zaken op- en rondom de school te bespreken. 

Informeel zijn er veel gelegenheden om elkaar te ontmoeten. Elke ochtend staat de koffie voor u klaar. We vieren samen feesten en delen waar het kan lief en leed.