Waar staan we voor?

Op deze website komt u vaak het woordje 'wij' tegen. Als u het leest dan is het goed te weten, dat 'wij' staat voor de school. En de school staat voor kinderen, ouders en het team. Wij doen het samen!

Wij doen er alles aan om goed onderwijs te geven en we vinden dat onze resultaten ten minste op het landelijk niveau moeten liggen. En aandacht voor elkaar, elkaar helpen en er voor elkaar zijn vinden we net zo belangrijk!!

 

Kindgerichtheid

In onze visie is kindgerichtheid voor onze school essentieel. Wat heeft het kind van ons nodig? Welke talenten bezit het kind? Wat vertelt dat kind mij elke dag? Want als je weet wat het kind nodig heeft, als je weet wat het talent van het kind is en als je met al je zintuigen het kind ziet staan, dan ligt daar een bodem voor verdere groei!

Ouderbetrokkenheid 3.0

In onze visie is ouderbetrokkenheid erg belangrijk. We zijn trots op het feit dat wij het keurmerk ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ mogen dragen. In onderlinge gelijkwaardigheid tussen kind-ouder-leerkracht, zoeken wij naar het beste voor de ontwikkeling van het kind. Want immers: 

  • Alle kinderen willen graag leren.
  • Alle ouders zijn betrokken en willen hun kind in zijn ontwikkeling ondersteunen.
  • Alle leerkrachten willen ouders graag betrekken bij de ontwikkeling van het kind.

Logisch toch dat een duurzame, goede relatie integraal onderdeel is van het schoolbeleid en de bodem is onder ons schoolbestaan!

Opbrengstgericht

Het gaat bij ons ook over rekenen, lezen en taal. Wij willen op het landelijk gemiddeld niveau scoren. Om dat te realiseren hebben we een planningskalender waarin we met elkaar de opbrengsten delen, analyseren en acties uitzetten. We volgen de vaardigheidsgroei van de kinderen. Want of je nou heel makkelijk leert of dat je meer moeite hebt, het gaat om de groei die je doormaakt. Dat bepaalt het succes! 

We hebben tenminste 2x per jaar ouder-kind-leerkracht gesprekken waarin we de vorderingen bespreken en nieuwe doelen stellen. In groepsoverzichten brengen we de onderwijsbehoeften van de kinderen in beeld. In weekplanningen werken we uit hoe en wanneer we daarmee aan de slag gaan. Voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte maken we een handelingsplan. Voor verdere details verwijzen we naar ons ondersteuningsplan.

NLP

Hoe communiceer je zelf, hoe communiceert een ander en hoe communiceer je met elkaar? Daarover gaat in grote lijnen bij neuro-linguïstisch programmeren, kortweg NLP. NLP maakt je bewust hoe communicatie bij jezelf en bij anderen werkt. Zo begrijp je elkaar beter en zoek je samen dezelfde golflengte. In het systeem school zijn wij onderling verbonden.

Iedereen heeft daarin zijn plek en mag er zijn. Hoe meer we het ons bewust zijn, hoe beter we er voor de kinderen kunnen zijn. Natuurlijk is het gezin waar je bij hoort een erg belangrijk en bepalend systeem. Vandaar dat we ouders, opa’s en oma’s en andere familieleden zoveel mogelijk bij het systeem school betrekken en we graag met hen in contact komen.

Natuurlijk spelen

Een natuurlijk schoolplein doet een beroep op meerdere vaardigheden van kinderen. Zo kunnen kinderen zich breder ontwikkelen. Kinderen die in de natuur spelen, ontwikkelen een betere motoriek en vergroten hun sociale vaardigheden. Dit heeft een gunstig effect op het zelfvertrouwen en op sociale contacten. Kinderen leren risico’s en hun eigen mogelijkheden beter in te schatten, waardoor ze adequater handelen.

Sociale vaardigheden worden bij uitstek geoefend in vrije spelsituaties. In het spel staat het samen plezier maken voorop. En samen spelen betekent: communiceren, onderhandelen, regels bedenken en je daaraan houden, rollen verdelen, vriendschappen sluiten en conflicten oplossen. Zo vindt het informele leren plaats.

Duurzaamheid

We willen kinderen leren om verantwoord en dus duurzaam om te gaan met actuele thema’s als voeding, gezondheid, energie en klimaat. Vanuit onze Christelijke identiteit geven we op diverse manieren concreet vorm aan deze thema’s. Zo kunnen wij betere ‘rentmeesters’ worden. Vandaar dat kinderen bij ons werken in hun moestuin, verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van dieren en elke dag kunnen zien wat de zon ons oplevert.

We gaan er graag over in gesprek

Vraag een gesprek met een kind, een ouder of een teamlid aan
om te ontdekken of onze waarden bij uw kind passen.

Contact