Het onderwijs

De Prinses Julianaschool is een moderne school. We geven les vanuit methoden die de afgelopen 2 jaar allemaal zijn vervangen. In elk lokaal staat een digitaal schoolbord waarmee de lessen gegeven worden. De komende jaren zal de digitalisering van het onderwijs uitgebreid worden.  

Per leeftijd in een groep

We bieden programmagericht onderwijs. Dat betekent dat kinderen per leeftijd in een groep zitten en daar de lesstof van dat leerjaar krijgen aangeboden. Dat geldt niet voor alle kinderen. Sommige kinderen kunnen we laten versnellen en anderen kunnen we meer tijd geven. Het kan ook zijn dat dat per vakgebied verschilt. Uw kind zit bijvoorbeeld in groep 5 en rekent mee met groep 6. In de schoolgids leest u er meer over.

 

 

Directe instructiemodel


Wij geven les volgens het 'Directe Instructiemodel', dit wordt in de hele school gebruikt. Zo heeft elke les ongeveer dezelfde structuur:

  • doel van de les benoemen
  • voorkennis ophalen
  • klassikale instructie voor iedereen
  • gedifferentieerd inoefenen
  • verlengde instructie
  • afronden

Zelfstandig werken en samenwerken


Kinderen leren bij ons van jongs af aan zelfstandig te werken. Dat betekent dat ze werken met planningen/taken, dat ze om kunnen gaan met uitgestelde aandacht, dat ze problemen op kunnen lossen. Samenwerken is een factor voor succes. Alleen gaat het sneller, samen kom je verder. We werken met coöperatieve leerstrategieën. Zo heeft iedereen een taak en kennen de kinderen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.