Identiteit

Wij zijn een Protestants Christelijke basisschool en dat betekent voor ons dat we leven vanuit de Bijbel als bron van ons doen en laten. We vinden het daarin fijn wanneer er zoveel mogelijk mensen, ongeacht geloof of levensovertuiging, met ons meedoen. 

Bewustwording

We zijn een Christelijke basisschool. We vertellen verhalen uit de Bijbel en zingen en praten erover. De dag wordt met gebed en lied geopend en afgesloten. Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan de Christelijke feestdagen. Ook werken we met de kinderen in onze schooltuin, zodat wij de zorg voor de schepping handen en voeten kunnen geven.

 

Iedereen is welkom!

Iedereen die onze visie respecteert is van harte welkom! Met de inschrijving van uw kind geeft u aan dat uw kind deelneemt aan alle lessen of les- vervangende activiteiten waarmee de school haar identiteit uitdraagt.

Contact