De school

Onze school is in 1871 gesticht en heeft 125 jaar lang een eigen schoolbestuur gehad. In 1978 zijn we in het huidige gebouw getrokken nadat de oude school was afgebroken en de nieuwe school aan de reeds bestaande - uit 1970 daterende - kleuterschool werd gebouwd.

PCBO Prinses Juliana is onderdeel van PCBO Apeldoorn. Op dit moment bezoeken rond de 100 kinderen onze school. De kleinschaligheid heeft voor ons grote voordelen. Wij zien onze school als een ‘groeiende’ school. Onder groeien verstaan we in dit geval ‘ontwikkelen’. Wij, dat zijn kinderen, ouders, familieleden en het team. Samen zijn wij één geheel, één systeem. We hebben elkaar nodig en zijn bondgenoten in de ontwikkeling.

 

Motto en Missie

Ons motto is: “Natuurlijk, leren in een groeiende school!”

Met als missie: “Wij zorgen als school zo veel mogelijk voor een optimale leeromgeving, waar maximale groei plaats vindt”

Wij doen er alles aan om goed onderwijs te geven en we vinden dat onze resultaten ten minste op het landelijk niveau moeten liggen. En aandacht voor elkaar, elkaar helpen en er voor elkaar zijn vinden we net zo belangrijk!

 

Wij zijn...

  • een driehoek, die bestaat uit kinderen die graag willen leren – betrokken ouders – uitstekende, betrokken en deskundige leerkrachten. Wij zijn de school!
  • klein genoeg om elkaars eigenheid echt te kennen en om te weten wie de ander is. We kunnen elkaar zo waarderen en aanmoedigen het beter te doen.
  • groot genoeg om een uitdagende leeromgeving te creëren voor kinderen, ouders en leerkrachten.